Vad vi gör

Vi arbetar med utveckling inom HoReCa, Retail, Turism. Jag heter Oscar Lindeberg och har startat MY LMS som är en del av mitt service managementbolag: School of Service Skandinavien AB. Jag har haft titlar som Hotell VD, Platschef, Restaurangchef, Food & Beverage Manager i vida världen och mycket mer.

Vi gör helhetslösningar för onboarding och kurser – för företag inom HoReCa, Retail, Turism. Vi har eget LMS verktyg som heter ”MY LMS”. Vi utför allt från strategi, rådgivning och produktion av innehåll men även utveckling och underhåll. Till en låg månadskostnad.
I en helhetslösning kan följande ingå:

 • Coaching & rådgivning
 • Koncept & strategi
 • Produktion & innehåll av olika kurser
 • Vi filmar – Läs mer
 • Vi underhåller LMS plattformen åt dig
 • Vi har en beprövad metod som driver beteenden och mål varje dag
 • Vi har erfarenhet av branschen
 • Vi stöttar till utveckling & framgång

Fördelar med MY LMS

MY LMS är en läroplattform (LMS) för onboarding, kurser och livslångt lärande. Prenumerera månadsvis till en låg månadskostnad.

 • Inga personalkostnader för dig för att administrera – vi sköter allt
 • Anpassat till ditt varumärke
 • Fritt antal användare
 • Lägg upp film dokument & checklistor
 • Se på mobil och dator – en länk att skicka ut
 • Digitala diplom och certifikat
 • Rapportering och dashbord för medarbetare och management
 • Mätbara KPI´er

Vi har beprövade metoder som driver beteende och mål varje dag!
Läs nedan för hur metoden fungerar.

My LMS Metod innebär:

Att motivera, utbilda och utveckla personal – och stärka företagets mål, vision och värderingar för att nå resultat och stärkta medarbetare = Employer branding och mätbara KPI´er. Dessutom ökar vi gäst- och kundupplevelsen och får nöjda återkommande gäster / kunders samt engagerade medarbetare som trivs och rekommenderar arbetsplatsen.

Steg 1: Tydliggöra beteenden baserat på företagets värderingar och andra beteenden som sälj och service. Per avdelning och för hela företaget
Steg 2: Ta fram tydliga mål för hela företaget och per varje avdelning
Steg 3: Driv beteenden varje dag via dagliga mål och ledarskapsverktyget beröm

 • Resultat: Employer branding, högt NKI och högt NMI samt närmare mål att nå visionen.

1. ta fram beteenden baserat på din värdgrund

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

 • Ta fram konkreta beteenden för varje avdelning

2. Tydliga mål

Vilka mål skall tydliggöras för att du och ditt företag skall gå mot visionen?
Steg 1: Ta fram övergripande mål för företaget
Steg 2: Ta fram mål för varje avdelning. Individuella och gemensamma

 • Individuella mål. Gör att individen växer.
  När individen sätter egna mål som går mot gemensamma mål, sätter oftast individen högra mål

3. Daglig skräddarsyd kommunikation & Beröm

Ta fram en skräddarsydd agenda för dagliga möte. Digitala och/eller fysiska
– Längd ca 10- 15 minuter.
– Innehåll: Värderingar, mål, medarbetaren
– Driv beteenden via ledarskapsverktyget beröm

 • Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot er vision varje dag

Nyhetsbrev