MY LMS Metod

Kärnvärderingar, mål och daglig kommunikation.

Vi hjälper dig

 • Att ta fram och implementera en transparent, inkluderande och omtänksam värdegrund
 • Vi hjälper dig att tydliggöra mål
 • Vi hjälper dig att ta fram daglig skräddarsydd kommunikation som driver värderingar och mål mot din vision – varje dag
 • Använd MY LMS för onboarding och livslångt lärande

1. värdegrund

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

 • En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig och målinriktad för alla
 • För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag
 • Gör inte som andar företag, där man sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs – det blir floskler
 • Att ta fram en transparent, inkluderande och omtänksam värdegrund

2. Tydliga mål

 • Vilka mål skall tydliggöras för att du och ditt företagskall gå mot visionen?

3. Daglig skräddarsyd kommunikation

 • Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot er vision varje dag
 • Vi hjälper er att sätta agenda och format