MY LMS Metod

Kärnvärderingar, mål och daglig kommunikation

  • Vi hjälper dig att ta fram och implementera en transparent, inkluderande och omtänksam värdegrund.
  • Vi hjälper dig att tydliggöra mål
  • Vi hjälper dig att ta fram daglig skräddarsydd kommunikation som driver värderingar och mål mot din vision – varje dag

Använd MY LMS för onboarding och livslångt lärande.

Nedan berättar vi om metod för tjänsteföretag.

1. Värdegrund

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig och målinriktad för alla.

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.

Gör inte som andar företag, där man sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs – det blir floskler.

2. Tydliga mål

Vilka mål skall tydliggöras för att du och ditt företagskall gå mot visionen?

Vi hjälper dig.

3. Daglig skräddarsyd kommunikation

Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot er vision – varje dag.

Vi hjälper er sätta agenda och format.

Summering.
Vi hjälper dig att:

  1. Ta fram beteenden som era medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era kärnvärderingar
  2. Ta fram/tydliggöra vikta mål för er verksamhet
  3. Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot er vision – varje dag