Hur du driver beteenden – varje dag

MY LMS Metod

Hur du driver beteenden mot företagets vision – varje dag.
Företagskultur, kärnvärderingar, mål och daglig kommunikation.
Ökar guest/kund experience och stärker employer branding.

METOD:

Skapa ett servicesystem för ditt varumärke – som tar ditt varumärke och koncept till varje kund- & gästmöte.
Driver motivation, service och säljbeteenden.
Tydliggör kultur, struktur, ledarskap, service, sälj, dagliga mål, daglig kommunikation
Ökar guest experience och stärker employer branding. Mätbart via KPI:er
Steg 1: Tydliggöra beteenden baserat på värderingar och andra beteenden som sälj och service. Per avdelning och för hela företaget
Steg 2: Ta fram tydliga mål för hela företaget och för varje avdelning
Steg 3Driv beteenden varje dag via dagliga mål och ledarskapsverktyget beröm

  • Resultat. Metoden stärker employer branding och driver mål – mot din vision

1. TA FRAM BETEENDEN BASERAT PÅ DIN VÄRDGRUND

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

  • Ta fram konkreta beteenden för varje avdelning

2. TYDLIGA MÅL

Vilka mål skall tydliggöras för att du och ditt företagskall gå mot visionen?
Steg 1: Ta fram övergripande mål för företaget
Steg 2: Ta fram mål för varje avdelning. Individuella och gemensamma

  • Individuella mål. Gör att individen växer.
    När individen sätter egna mål som går mot gemensamma mål, sätter oftast individen högra mål

3. DAGLIG SKRÄDDARSYD KOMMUNIKATION & BERÖM

Ta fram en skräddarsydd agenda för dagliga möte. Digitala och eller fysiska
– Längd ca 10- 15 minuter.
– Innehåll: Värderingar, mål, medarbetaren
– Driv beteenden via ledarskapsverktyget beröm

  • Skräddarsydd daglig kommunikation där tydliga mål, värderingar driver mot er vision varje dag

Rekommenderad läsning

Nyhetsbrev